ESITTELY
Olen peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Terapiakoulutukseni viitekehys on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, josta minulla on ylemmän erityistason pätevyys (YET). Käytän työssäni myös valokuvaterapian menetelmiä ja hypnoosia. Olen Valviran nimikesuojattu psykoterapeutti ja KELAn palveluntuottaja.  


Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on integroiva terapiamuoto. Kognitiivis-analyyttisessa näkökulmassa tarkastellaan ihmisen tapaa ajatella ja hahmotetaan henkilön toistuvia tapoja asettua vuorovaikutukseen itsensä ja toisen ihmisen kanssa. Näkökulma perustuu ajatukseen ihmisen toiminnan vastavuoroisuudesta ja mielen dialogisuudesta.  KAT hahmotustapaa ja ongelman kuvausta voidaan käyttää niin lyhyessä kuin pitkässä terapiassa.  Hahmotustapaa ja kuvantamista voidaan käyttää myös eri alojen työnohjauksessa.
 

Linkkejä

Kognitiivis-analyyttisestä psykoterapiasta:
www.katyhdistys.fi
www.acat.me.uk


Tieteellinen hypnoosi

Psykoterapiapalvelu Pasi Raassina | Puh. 044 252 8035 | info@pasiraassina.fi