PALVELUT JA HINNAT


PSYKOTERAPIA

Teen psykoterapiaa KELAn palvelutuottajana. KELA kustantaa osan psykoterapiakäyntien kustannuksista harkinnanvaraisesti mikäli kolmen kuukauden hoitojakso joko julkisen- tai yksityissektorin taholla ei katsota riittäväksi eikä siellä ole tarjota psykoterapian mahdollisuutta. Psykiatrian erikoislääkäri arvioi psykoterapian tarpeen b-lausunnolla KELAan, joka harkinnanvaraisesti myöntää tukea vuodeksi kerrallaan.  Vuodessa on yleensä 40 - 80 käyntiä.  Maksimissaan KELAn tukema terapia voi olla kolmen vuoden aikana 200 käyntikertaa.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti, jolloin 3-6 tutkimuskäynnin jälkeen yhdessä päätämme jatkosta. Usein jo tutkimuskäynnit voivat selventää elämäntilannetta ja auttaa ongelmien ratkaisemisessa itsenäisesti. Tavallisesti työskentely jatkuu kuitenkin 12-16 käynnin verran.

VAPAUTUVAT PSYKOTERAPIAPAIKAT:  Psykoterapiaan ei ole vapaita paikkoja.  
Edellytän tutustumiskäyntiä ennen yhteistyösopimuksen tekemistä.


Psykoterapia:  yksilökäynti 82,60 €/45 min (mahdollinen KELA-korvaus 57,60 eli omavastuu 25€/käynti, paritapaaminen 120 €/60 min.
HUOM! Kela-korvaus 01.01.2016 yhtenevä kaikille 57,60€.  http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804977b5 

TYÖNOHJAUS
Työnohjausta olen tehnyt terveydenhuollossa  psykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla sekä yksilötyönohjausta.   Sosiaalialan työnohjaukset ovat olleet pääsääntöisesti lastensuojeluammattilaisten ryhmä- ja yksilötyönohjausta.   Päihdehuollon työnohjausta olen toteuttanut niin ryhmä- kuin yksilötasolla.  Lisäksi työnohjauksesta ovat hyödyntäneet opetusalan ammattilaiset, eri toimialojen johtoryhmät sekä johdon tehtävissä työskentelevät henkilöt.  

KOULUTUS
Koulutukset toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Psykoterapiapalvelu Pasi Raassina | Puh. 044 252 8035 | info@pasiraassina.fi