PALVELUT JA HINNAT


PSYKOTERAPIA

Teen psykoterapiaa KELAn palvelutuottajana. KELA kustantaa osan psykoterapiakäyntien kustannuksista harkinnanvaraisesti mikäli kolmen kuukauden hoitojakso joko julkisen- tai yksityissektorin taholla ei katsota riittäväksi eikä siellä ole tarjota psykoterapian mahdollisuutta. Psykiatrian erikoislääkäri arvioi psykoterapian tarpeen b-lausunnolla KELAan, joka harkinnanvaraisesti myöntää tukea vuodeksi kerrallaan.  Vuodessa on yleensä 40 - 80 käyntiä.  Maksimissaan KELAn tukema terapia voi olla kolmen vuoden aikana 200 käyntikertaa.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti, jolloin 3-6 tutkimuskäynnin jälkeen yhdessä päätämme jatkosta. Usein jo tutkimuskäynnit voivat selventää elämäntilannetta ja auttaa ongelmien ratkaisemisessa itsenäisesti. Tavallisesti työskentely jatkuu kuitenkin 12-16 käynnin verran.

VAPAUTUVAT PSYKOTERAPIAPAIKAT:  Psykoterapiaan ei ole vapaita paikkoja.  

Psykoterapia:  yksilökäynti 82,60 €/45 min (mahdollinen KELA-korvaus 57,60 eli omavastuu 25€/käynti, paritapaaminen 120 €/60 min.
HUOM! Kela-korvaus 01.01.2016 yhtenevä kaikille 57,60€.  http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804977b5 

TYÖNOHJAUS
Työnohjausta olen tehnyt pian kahdenkymmenen vuoden ajan.  Terveydenhuollossa työnohjauksessani on henkilöitä psykiatrian poliklinikoilta ja osastoilta sekä yksilötyönohjauksessa.   Sosiaalialan työnohjaukset ovat pääsääntöisesti lastensuojeluammattilaisten ryhmä- ja yksilötyönohjausta.   Päihdehuollon työnohjausta olen toteuttanut niin ryhmä- kuin yksilötasolla.  Lisäksi työnohjaustani ovat hyödyntäneet fysioterapeutit, opetusalan ammattilaiset, eri toimialojen johtoryhmät sekä johdon tehtävissä työskentelevät henkilöt.  Työnohjauksen näkökulma on vahvasti terapiakoulutukseni viitekehyksen mukaista.  Työnohjaukseen ei tällä hetkellä ole tilaa. Tiedustele työnohjausmahdollisuutta sähköpostitse.

KOULUTUS
Koulutukset toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Psykoterapiapalvelu Pasi Raassina | Puh. 044 252 8035 | info@pasiraassina.fi